Domů   RSS   Registrace   A A A A  

Dětské tábory - U Kateřiny

www.ukateriny.cz/ubytovani


Hlavní navigace

Nacházíte se zde: www.ukateriny.cz/ubytovani » Články » Kamerový systém

Kamerový systém

V prostorách rekreačního areálu U Kateřiny je používám kamerový systém se záznamem. 

Kamerový systém slouží k ochraně zdraví a života ubytovaných hostů, má preventivní funkci a chrání majetek společnosti.

Kamery sledují vstup do recepce, hlavní plochu u budovy, hřiště a prostory mezi chatkami v nejnutnějším rozsahu.

Provozovatel a správce:
NOVOS NJ, s. r. o.
Libotín 979
742 66 Štramberk
IČ: 26825007, DIČ: CZ26825007

Zodpovědná osoba:
Vladimír Novobilský
tel.: 603 867 382
novobilskynovos.cz

Pořízený záznam je uchováván na šifrovaném HDD (uzamčen v místnosti s mřížemi). Přístup na HDD je přes počítač chráněn heslem. Záznamy jsou automaticky po 14 dnech mazány přehráním nového záznamu.

Kamerový systém je instalován autorizovanou firmou a pravidelně servisován. Kamerový systém je řádně evidován na Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Práva identifikovaných a identifikovatelných osob:

  • na přístup k osobním údajům
  • na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých údajů
  • na výmaz osobních údajů, nejsou-li osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zjistí-li, že byly zpracovány protiprávně
  • na omezení zpracování osobních údajů
  • na přenositelnost údajů
  • vznést námitku, po níž zpracování osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy zaměstnance nebo jeho právy a svobodami zejména důvody související s výkonem nebo obhajobou právních nároků
  • podat stížnost k Úřadu pro ochranu osobních údajůDalší možnosti

Náš Facebook
Náš Skype
Ke stažení